1
9
by Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych
Wrocław [u.a.] : Ossolineum, 1967-1981
Journal