12
by Lal, Devendra; Società italiana di fisica
Amsterdam [u.a.] : North-Holland Publ. Co. [u.a.], 1980
Book
13
by Sturrock, Peter Andrew; Società italiana di fisica
New York : Academic Press, 1967
Book
14
by Dziewonski, A. M.; Società italiana di fisica
Amsterdam [u.a.] : North-Holland Publ. Co. [u.a.], 1980
Book
17
by Bohr, Aage; Società italiana di fisica
Bologna : Soc. Ital. di Fisica [u.a.], 1977
Book
18
by Melchiorri, F.; Società italiana di fisica
Amsterdam : North-Holland, 1986
Book