1
by Maurer, Friedrich
[Stuttgart], [ca. 1942]
Book
3
by Maurer, Friedrich
Reprint 2016 - Berlin ;Boston : De Gruyter, [2016]
eBook
4
by Maurer, Friedrich
In: Die Umschau, 23(1919), 42, Seite 605-669
Article
6
by Maurer, Friedrich
In: Die deutsche Volkskunde, 1(1934), Seite 183-202
Article
11
by Maurer, Friedrich
Leipzig : Deichert (Georg Böhme), 1905
Book
16
by Maurer, Friedrich
3., durchges. Aufl - Tübingen : Niemeyer, 1972
Book