1
by Damjanović, Pero
Beograd : Narodna Knjiga, [pref. 1977]
Book
4
by Tito, Josip Broz; Damjanović, Pero
Beograd : Izd. Centar "Komunist" [u.a.], 1977-1989
Book