3
by Malota, Danuta
1. Aufl., [Nachdr.] - Ismaning : Hueber, 2009
Book
4
Warszawa : Wydawnictwo Bibljoteka Dzieł Wyborowych, 1897-1927
Monograph Series
6
by Kamieński, Henryk; Hoffman, Paweł
Warszawa : Ksia̜żka, 1948
Book
8
by Szczypiorski, Andrzej; Wolff, Karin
1. Aufl - Berlin : Evang. Verl.-Anst., 1979
Book
10
by Zalewski, Witold; Zalewski, Witold
Warszawa : Iskry, 1953
Book
11
by Starnawski, Jerzy
Łodz : Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, 2011
Book
12
by Konopnicka, Maria; Czubek, Jan
Wyd. zupełne - Warszawa [usw.] : Gebethner & Wolff, 1915
Book
13
by Konopnicka, Maria; Czubek, Jan
Wyd. zupełne - Warszawa [usw.] : Gebethner & Wolff, 1915
Book
14
by We̜grzyniak, Rafał
Wrocław [u.a.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawn., 1991
Book
15
by Pytlakowski, Jerzy
Warszawa : Czytelnik, 1952
Book
16
by Iwaszkiewicz, Jarosław; Rymarowicz, Caesar
1. Auflage - Berlin Weimar : Aufbau-Verlag, 1982
Book
18
by Goldring, Henryk
Munich : D. P. Express, 1947
Book