2
by Abū-Haidar, Farīda
Wiesbaden : Harrassowitz, 1991
Book
5
by Stojkov, Stojko I.; Institut za bălgarski ezik
Sofija : Izdat. na Bălg. Akad. na Naukite, 1964-1981
Book
6
by Bunse, Heinrich A. W.
Pôrto Alegre : Ed. da Faculdade de Filosofia, Univ. Federal, 1969
Book
9
by Alvar, Manuel
7. impr. - Barcelona : Editorial Ariel, 2010
Book
12
by Bailey, Guy
Amsterdam [u.a.] : Benjamins, 1991
Book
15
by Marazzini, Claudio; Unione tipografico-editrice torinese
1. ed. italiana, rist - Torino : UTET Libreria, 1992
Book
17
by Ut̕urgaije, T̕edo
Tʿbilisi : Gamomcʿemloba Mecʿniereba, 1966
Book
18
by Führer, Alois Anton
Göttingen : Huth, 1876
Book
19
Brünn [u.a.] Leipzig : Rohrer, 1937-1940
Monograph Series
20
by Neuhauser, Frigyes
Budapest : Stephaneum, 1927
Book